Textové pole:

ŠTEFAN STARINSKÝ—MALBYT

Tel.: 0905 213 129

Realizácia zateplenia je vždy spojená s úsporou energie a je podmienená dôkladným a odborným vykonaním systému. Sme odborne spôsobilý realizátor zateplení obvodových plášťov, stien, striech, stropov, podláh, podkroví, schodísk, ... Zatepľovanie nie je len módnym hitom, ale prostriedkom ako zvýšiť celkovú úsporu energií a zabezpečiť príjemnú klímu v interiéri budovy.

 

Používame moderné zatepľovacie systémy, ktoré svojou aplikáciou zabezpečujú úsporu energií, odstránenie hygienických nedostatkov a zvýšenie miery ochrany muriva pred poveternostnými vplyvmi. Zaoberáme sa zatepľovaním a prácami s tým spojenými (omietanie, maľovanie, sieťkovanie, upevňovanie, penetrácia, ...)

 

Okrem zatepľovania vykonávame aj fasádny servis, ktorý dokáže zabezpečiť celkovú rekonštrukciu obvodového plášťa celej budovy, či už ide o rodinné domy, firemné budovy, kancelárske domy, ...).

 

                                

Neváhajte nás kontaktovať, urobíme Vám radi obhliadku, poradenstvo a kalkuláciu.

Zatepľovanie Poprad

Zateplenie Poprad

Maliarske a natieračské práce

Zatepľovanie

Prestavba bytov a podkroví

Prenájom trubkového lešenia

Prestavba jadra